Praktische informatie

Voor wie is de hulpverlening bedoeld?

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden.

Voelt u zich niet te oud om u te melden want op iedere leeftijd is men in staat het gedrag te veranderen; het leven is een continu leerproces met andere woorden “we zijn nooit te oud om te leren”.

Wat zijn de kosten?

 Alleen psychische klachten die een DSM-V diagnose krijgen, worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars. De kosten worden dus in principe vergoed door de ziektekostenverzekeraars vanuit de basisverzekering. Met de volgende ziektekostenverzekeraars heb ik een contract: Zilveren Kruis (o.a. De Friesland), CZ, DSW, ASR/Ditzo, Caresq en Zorg en Zekerheid. De verzekeraar verrekent wel e.e.a. met uw Eigen Risico. Houdt u hiermee dus rekening!

Ook voor andere psychische klachten kunt u bij mij terecht. De kosten daarvan moet u zelf voldoen (soms kunt u hiervoor een vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende verzekering).

Wilt u precies weten waar u aan toe bent, dan adviseer ik u om contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar.

Coaching en re-integratie vallen niet onder medische zorg en zijn btw-plichtige behandelingen. Het kan zijn dat uw werkgever deze coaching en re-integratie wil vergoeden in het kader van de Wet Poortwachter.

Geheimhouding en inzagerecht

Het dossier dat van u als cliënt wordt bijgehouden bestaat uit uw persoonlijke gegevens, de verwijsbrief van de huisarts, een kopie van uw zorgpas en identiteitsbewijs en verslaglegging van de behandeling c.q. gesprekken. U heeft recht op inzage indien u dat wenst. Het is ook mogelijk wijziging of vernietiging van uw dossier aan te vragen.

Alles wat tussen u en mij besproken wordt valt onder de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De geheimhoudingsplicht (die ook uw huisarts of bedrijfsarts heeft) is onder meer geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Indien u een klacht heeft of het anderszins niet eens bent met mij, als uw behandelaar, zou ik het op prijs stellen als u hierover met mij contact opneemt. Mogelijk is er een misverstand en kan dat in een (kosteloos) gesprek worden opgelost. Indien een gesprek met mij niets oplevert, kan klachtbehandeling plaatsvinden via de klachtenbehandeling van het NIP of via het publiekrechtelijk tuchtrecht van de Wet BIG.

Zie voor meer informatie: www.psynip.nl

Klachtenformulier (hier in te vullen): Klachtenformulier P3NL

Ik wil mij aanmelden

Dat kan hier of u kunt mij bereiken per telefoon op het nummer

06-37410850.

Informatie over wachttijden

Na uw aanmelding neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. Tussen intake en behandeling is geen wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Wachttijd voor intake en behandeling: ongeveer 22 weken.

Kwaliteitsstatuut bekijken

Laatste actualisatie van de getoonde wachttijden: 7/09/2023