Behandelingen / Gesprekken

Wat kunt u verwachten?

Ik ben werkzaam als psycholoog in de Generalistische Basis GGZ en gekwalificeerd als gezondheidszorgpsycholoog (ook wel gz-psycholoog genoemd). Daardoor ben ik BIG-geregistreerd (reg.nr. 69061683325). Daarnaast ben ik gekwalificeerd als registerpsycholoog gezondheidszorg bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Wat doet een psycholoog?

De psycholoog biedt, meestal na verwijzing door de huisarts, hulp in de vorm van kortdurende therapie. Deze behandeling is gericht op het opheffen of beheersbaar maken van de psychische klachten en de daaruit voortvloeiende problemen.

Mijn achtergrond

In 1994 ben ik afgestudeerd als klinische en gezondheidspsycholoog en in 2004 als gz-psycholoog BIG. Mijn werkervaring bestaat uit stressbehandeling bij werknemers, groeps- en individuele behandeling van mensen met overgewicht en individuele en groepsbehandeling van mensen die wegens (langdurige) lichamelijke en psychische klachten beperkt waren in hun functioneren. Vanaf 2009 ben ik werkzaam binnen de GGZ.

Als u zich hier aanmeldt, of telefonisch op 06-37410850, dan wordt u zo spoedig mogelijk gebeld om een eerste afspraak te maken.

Dat eerste gesprek noemen we een intake. De intake maakt deel uit van de behandeling en is niet kosteloos. In dit gesprek hoor ik graag waar u precies last van heeft, hoe lang uw klachten al bestaan en wat eventueel de oorsprong/oorzaak van uw klachten is. Op basis daarvan zal ik u aangeven wat ik denk dat er aan de hand is en hoe we dat samen kunnen gaan aanpakken. Pas als u zich daar in kunt vinden maken we afspraken voor verdere gesprekken. Het kan zijn dat u “huiswerk” mee krijgt, zodat u direct aan de slag kunt in de dagen tot de volgende afspraak. Ik probeer u zo kort als mogelijk is te behandelen en natuurlijk zo lang als nodig is. Daarbij bent u vanzelfsprekend degene die bepalend is.

In mijn behandelingen gebruik ik technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de ACT(Acceptance and Commitment Therapy) .

Verder heb ik mij bekwaamd in EMDR (Eye Movement Desentisation Reprocessing) een methode om vooral traumatische ervaringen te bewerken zodanig dat de spannings- en/of angstklachten die daaruit voortkomen, verminderd zullen worden dan wel geheel verdwijnen. Dezelfde methode is ook toepasbaar bij paniek(-aanvallen), fobieën, dwangmatige gedachten (telkens terugkerende gedachten die veel spanning oproepen), SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten) en een negatief zelfbeeld.

Voor vragen over de genoemde technieken/therapievormen kunt u me ook bellen.

Wat u verder moet weten.

Als gezondheidszorgpsycholoog heb ik een beroepsgeheim. Alles wat u mij toevertrouwt blijft tussen ons. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mag ik informatie aan derden (huisarts, verzekeringsarts of bedrijfsarts en specialisten) verstrekken.